GRÖNARE KONTORSOMGIVNING

Mainos Oilio Oy har åtagit sig att ta steg mot en grönare kontorsomgivning. I praktiken omfattar detta löfte följande:

MINSKNING AV PAPPERSANVÄNDNING

Vi utnyttjar aktivt elektroniska lagringsmetoder och verktyg, samt uppmuntrar användandet av dessa på bl.a. följande sätt:
• Elektronisk fakturering samt mottagande av elektroniska fakturor sedan 1.10.2009
• Elektroniska offerter och beställningar
• Elektronisk kontakt till myndigheterna (skatteförvaltningen, pensionsbolag, försäkringsbolag osv.)
• Elektronisk kontakt till flera tjänsteleverantörer så som transportföretag och varuleverantörer
• Sortering av pappers- och kartongavfall på kontoret

SORTERING AV PRODUKTIONSAVFALL

Till dessa hör bl.a.:
• Papper och kartong
• Olika typer av metall, aluminium, koppar osv.
• Färger, oljor, lösningsmedel, målfärger osv.
• Trä och virke
• Specialavfall så som batterier, lysrör och tryckfärger

EFFEKTIVERING AV VERKSAMHETEN SAMT ENERGISPARANDE

Isoleringen, luftkonditioneringen och uppvärmningen i byggnaderna följs upp och vi strävar till att hålla värmespillet minimalt. Ändringar för minskning av elförbrukningen har gjorts, och förnyandet av maskinerna håller energinivåerna lägre. Systermatisk logistik minskar på onödigt körande såväl med lastbil som truck. Personalen har blivit instruerad att ta även små möjligheter till energibesparing i beaktande (lampor släcks i tomma rum, dörrar stängs ordentligt, då laddare inte används tas de ut vägguttagen, sparsam vattenanvändning osv.).

DÄRTILL

Vi använder klimatkompenserade Green Selection -material i vår produktion, bl.a. skivor och kopieringspapper. Green Selection -produkter kan även beställas via oss.
Vi använder oss av A2B:s ekologiska logistiktjänster.
Vi donerar till välgörenheten, t.ex. Folkhälsoföreningen i Finland rf.