Vihreän toimiston periaatteet

Nykyisin toimistotyössä suositaan yhä enenevässä määrin vihreän toimiston periaatteita, minkä vuoksi suuri osa materiaaleista jaetaan nykyisin sähköisessä muodossa. Voit lukea aiheesta lisää tähän osioon kootuista artikkeleista.