Vihreä toimisto yrityksen imagontekijänä

Vihreän toimiston periaatteiden noudattaminen voi nousta jopa yrityksen tärkeäksi imagotekijäksi. Nykyisin ympäristötietoisuus on erityisen trendikästä, joten jos vihreän toimiston periaatteet ovat tärkeä osa yrityksesi toimintaa, kannattaa ne nostaa esiin. Näin yhä useampi asiakas saattaa valita juuri sinun yrityksesi hoitamaan asioitaan.

Ympäristöasiat osaksi brändiä

Brändääminen on nykyisin tärkeä osa yrityksen menestyksen rakentamista. Brändäämällä voidaan vaikuttaa niihin mielikuviin ja odotuksiin, joita potentiaaliset asiakkaat liittävät yritykseen, tiettyyn tuotteeseen tai palveluun. Ympäristöasioiden huomioiminen voi olla tärkeä osa yrityksen tai tuotteen brändiä ja esimerkiksi mahdollisimman ympäristöystävällisten tuotteiden ja laitteiden suosiminen voi auttaa nostamaan yrityksen entistä arvostetumpaan asemaan sellaisten asiakkaiden keskuudessa, joille ympäristöasiat ovat sydämen asia.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja aktiivinen toiminta ympäristön hyväksi on myös viesti vastuullisuudesta. Kun ympäristöasioihin suhtaudutaan yrityksessä vastuullisesti, viestii se potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille siitä, että yritys hoitaa myös muut asiansa vastuuntuntoisesti.

Ympäristöystävällisyys arjessa

Jos ympäristöasiat on tarkoitus nostaa tärkeäksi osaksi yrityksen brändiä ja imagoa, on tärkeää, että niistä tulee luonteva osa yrityksen arkea. Työntekijöiden koulutus ympäristöasioissa on tässä tärkeässä asemassa. Elleivät työntekijät tiedosta ympäristöasioiden merkitystä ja opi huomioimaan niitä kaikissa yrityksen arkisissa toiminnoissa, on entistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa vaikea saavuttaa. Kaikki lähtee ruohonjuuritasolta, yrityksen tavallisesta arjesta! Koulutukseen kannattaakin panostaa. Samalla työntekijöille kannattaa korostaa, että melko pieniltä tuntuvilla toimilla voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa yllättävän suuria tuloksia.

Tulostaminen on yksi monen yrityksen toiminnoista, joissa voidaan tehdä pieniä valintoja, joilla voidaan saada aikaan yllättävän paljon. Esimerkiksi kierrätetyn paperin ja mustekasettien suosiminen auttaa säästämään luonnonvaroja, samoin kaiken turhan tulostamisen välttäminen. Monet asiakirjat on mahdollista jakaa sähköisesti, jolloin tulostamiselta voidaan välttyä kokonaan. Joissakin tilanteissa asiakirjat on mahdollista tulostaa harmaasävytulostuksella, ellei asiakirjojen tarvitse välttämättä olla priimalaatua. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi yrityksen sisäisissä palavereissa käytettävät muistiot, joita ei missään tapauksessa jaeta yrityksen asiakkaille ja joissa harmaasävytulostuksella saavutettava laatu riittää.

Sähkönkulutuksen pienentäminen on toinen tärkeä teko, jossa jo pienillä toimenpiteillä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Onkin tärkeää tiedostaa, että ympäristöystävällisen arjen rakentaminen lähtee lopulta hyvin pienistä askeleista!