Vihreän toimiston perusperiaatteet käyttöön

Yhä useammat toimistot maailman ympäri ovat alkaneet panostaa entistä enemmän toimintansa ympäristölle aiheutuvan jalanjäljen pienentämiseen. Ympäristöasiat ovatkin juuri nyt erityisen tärkeitä, sillä yhteinen ympäristömme ei voi hyvin. Tästä syystä niin pienten kuin suurtenkin yritysten on kiinnitettävä erityishuomiota omaan toimintaansa ja sen ympäristövaikutuksiin. Iso-Britannia on hyvä esimerkki, sillä 31% Iso-Britannian kokonaispäästöistä on peräisin yrityksistä. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää ottaa yrityksessä käyttöön mahdollisimman paljon vihreän toimiston periaatteita. Onneksi alkuun pääsee melko helposti, esimerkiksi suosimalla kierrätettyjä tuotteita ja kiinnittämällä huomiota toimiston laitteiden ja tarvikkeiden ympäristöystävällisyyteen.

Kierrätetyt tuotteet

Yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa toimistojen ympäristöystävällisyyteen on suosia kierrätystä ja kierrätettyjä tuotteita. Yritykseen kannattaakin hankkia aina kun mahdollista tuotteita, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista.

Vaikka nykyisin tiedostoja jaetaankin jo runsain mitoin verkossa, kuluu toimistoissa silti edelleenkin suuri määrä paperia. Kun tavallinen paperi vaihdetaan kierrätyspaperiin, vähennetään toimiston ympäristövaikutuksia jo merkittävällä tavalla. Tiesitkö, että myös mustekasetteja voi kierrättää? Tämä on yksi hyvä tapa vähentää toimiston kustannuksia samalla, kun edistetään toimiston vihreitä arvoja.

Harmaasävytulostus ja säästötila

Harmaasävytulostusta kannattaa kokeilla aina, kun se on mahdollista, sillä se on oivallinen tapa säästää ympäristöä. Tässä tulostustavassa käytetään mustaa värikasettia värikasetin sijaan aina kun tämä on mahdollista. Asiakirjan luettavuus säilyy, mutta tulostustapa auttaa säästämään luontoa ja rahaa.

Tulostimesta löytyy yleensä myös erityinen säästötila, jota kannattaa käyttää! Säästötilassa tulostetut materiaalit toimivat hyvin esimerkiksi tiimipalavereissa, joiden materiaalit eivät mene asiakkaille, mutta ovat kuitenkin riittävän lukukelpoisia työtiimin käyttöön. Tällaisissa tilanteissa tulosteiden laadussa voidaan tinkiä käyttämällä säästötilaa.

Henkilökunnan koulutus

Henkilökunnan koulutus on avainasemassa pyrittäessä noudattamaan vihreän toimiston periaatteita. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää kustannustehokkaaseen tulostamiseen.

Sähkönkulutuksen pienentäminen

Yrityksissä on tärkeää vähentää sähkönkulutusta. Kun sähkölaitteita ei käytetä, kannattaa niistä sammuttaa virta. Erityisen tärkeää on virran katkaiseminen tulostimista, sillä etenkin osassa lasertulostimia virtaa saattaa mennä valmiustilassa enemmän kuin laitetta käytettäessä.

Ympäristöystävällinen printteri

Jo uutta printteriä valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota laitteen ympäristöystävällisyyteen. Näin voidaan jopa lisätä yrityksen uskottavuutta ympäristöasiat vakavasti ottavana yrityksenä.